OGŁOSZENIE WYNIKÓW w postępowaniu przetargowym  na przygotowanie koncepcji wizualnej i wdrożenie trzyletniej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej jabłek i owoców jagodowych

pt. „Czas na zrównoważoną produkcję owoców”  skierowanej na wewnętrzne rynki UE: Polskę, Niemcy i Austrię

OPUBLIKOWANEGO 15.11.2021r.

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Grójcu ul. Sportowa 4a, 05-600 Grójec zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na przygotowanie koncepcji wizualnej i wdrożenie trzyletniego programu informacyjno - promocyjnego dotyczącego jabłek pt. „Czas na jabłka z Europy”  na rynkach Egiptu i Jordanii.

poniedziałek, 22 listopad 2021 15:32

Uwaga!! Odwołanie postępowania przetargowego

Napisane przez
Zamawiający Związek Sadowników RP odwołuje postępowanie przetargowe na przygotowanie koncepcji wizualnej i wdrożenie trzyletniej kampanii informacyjno - promocyjnej dotyczącej jabłek pt. Czas na jabłka z Europy bez wyłonienia żadnego Wykonawcy.

W związku z ogłoszeniem  zaproszenia do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na przygotowanie koncepcji wizualnej i wdrożenie trzyletniej kampanii info.-prom. dotyczącej jabłek pt. „Czas na jabłka z Europy”

 informujemy, iż wpłynęła 1 oferta  złożona przez :

 

Oferty w III etapie postępowania mogą składać wyłącznie Oferenci, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (I etap) na przygotowanie koncepcji wizualnej i wdrożenie trzyletniej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej jabłek i owoców jagodowych pt. „Czas na zrównoważoną produkcję owoców” i wzięli udział w negocjacjach tj. w II etapie postępowania;

W związku z ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na przygotowanie koncepcji wizualnej i wdrożenie trzyletniej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej jabłek i owoców jagodowych  pt. „ Czas na zrównoważoną produkcję owoców” skierowanej na wewnętrzne rynki UE: Polskę, Niemcy i Austrię informujemy,  informujemy, iż złożone  dokumenty przez:

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Grójcu, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na przygotowanie koncepcji wizualnej i wdrożenie trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej jabłek pt.„Czas na jabłka z Europy” skierowanej na rynki krajów trzecich: Egipt i Jordanię.

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Grójcu, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na przygotowanie koncepcji wizualnej i wdrożenie trzyletniej kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej jabłek i owoców jagodowych pt.„Czas na zrównoważoną produkcję owoców” skierowanej na wewnętrzne rynki UE: Polskę, Niemcy i Austrię.

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym ZADANIA  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SADOWNICZA JAGODOWE TRENDY ogłaszamy ,  iż został wyłoniony wykonawca:

Leaf Media Kawalec Kulawik Sp. J.

Zapraszamy do składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE  DOTYCZĄCE ZADANIA  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SADOWNICZA JAGODOWE TRENDY

Przedmiotem zadania jest kompleksowa realizacja zadania pt. Międzynarodowa Konferencja Sadownicza Jagodowe Trendy  

Zapraszamy do składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE  DOTYCZĄCE ZADANIA  MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SADOWNICZA JAGODOWE TRENDY

Przedmiotem zadania jest kompleksowa realizacja zadania pt. Międzynarodowa Konferencja Sadownicza Jagodowe Trendy  

Aktualizacja: 11.10.2021 r. :

Informujemy, iż na powyższe zaproszenie w wyznaczonym terminie  nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym nie wybrano żadnego oferenta. 

Informator

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama